Menu

Program nauczania

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN i zawiera się w pomocach rozwojowych.

Przedszkole realizuje program poprzez pracę z materiałem rozwojowym, w czasie montessoriańskiej pracy własnej oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie przez 2,5 - 3 godziny. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia i zaspokajać różnorodne potrzeby poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie, w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia - czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności.

Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu, chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia, uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Nauczyciel jest łącznikiem i tłumaczem skomplikowanego świata. Odpowiada na potrzeby dziecka, dając mu lekcje, gdy jest ono gotowe rozwinąć w sobie daną umiejętność. Pozwala dziecku dokonywać wyborów i powtarzać pracę w celu doskonalenia umiejętności oraz rozwijania koncentracji uwagi. Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści pedagog specjalny, logopeda, psycholog i rehabilitant.

Montessoriański  materiał tworzy logicznie uporządkowaną całość programową (więcej w zakładce proces dydaktyczny na dole strony)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry