Menu

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadzona w Integracyjnej Podstawowej Szkole Montessori ELIPSOIDA w Warszawie.

Wszystkie informacje odbierane ze świata docierają do nas poprzez zmysły. Zwykle nie jesteśmy świadomi zachodzących procesów, gdyż odbywają się one w obrębie ośrodkowego układu nerwowego na poziomie podświadomości.

Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz słuchu, ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Tak jak oczy rejestrują informacje wzrokowe i przekazują je do mózgu w celu ich zinterpretowania, tak wszystkie pozostałe zmysły posiadają receptory odbierające bodźce i przekazujące je do mózgu. Wzajemne oddziaływanie na siebie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowego zinterpretowania sytuacji i wykonanie odpowiedniej reakcji.

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, w wyniku którego mózg odbiera informację sensoryczną, odpowiednio ją przetwarza, interpretuje i odpowiada właściwą reakcją adaptacyjną. W przypadku, gdy dany bodziec sensoryczny zostanie niewłaściwie odebrany, przetworzony, czy zinterpretowany reakcja adaptacyjna jest niewłaściwa.

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci wykazujących dysfunkcje integracji sensorycznej przejawiające się poprzez:

 • nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe (może ona objawiać się takimi zaburzeniami zachowania jak: rozdrażnienie, wycofywanie się w wyniku dotknięcia, unikanie określonych rodzajów ubrań lub jedzenia, rozpraszalność lub lęk podczas zwykłych zabaw ruchowych np. na placu zabaw).
 • zbyt małą wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną (w przeciwieństwie do nadwrażliwości, zbyt słaba reaktywność może powodować poszukiwanie intensywnych wrażeń sensorycznych takich jak celowe uderzanie ciałem o przedmioty lub intensywne kręcenie się wokół własnej osi czy ignorowanie bólu) 
 • zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej, trudności z koncentracją, impulsywność, problemy z koordynacją, opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce słabą organizacją zachowania (co przejawiać może się w nadmiernej impulsywności, łatwym rozpraszaniu, problemami 
 • z przystosowywaniem się do nowej sytuacji, agresywnym zachowaniu, wycofywaniu lub frustracji w przypadku poniesienia porażki) niskie poczucie własnej wartości.

Ponadto terapia przeznaczona jest dla dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera, nadpobudliwości psychoruchowej, z Zespołem Downa, kruchego chromosomu X oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Oferta naszej placówki z zakresu Integracji Sensorycznej obejmuje:

 • diagnozę zaburzeń
 • terapię Integracji Sensorycznej

Diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej to trzy spotkania, mające na celu rozpoznanie problemu i zakresu zaburzeń. Składa się na nie:

 • arkusz Obserwacji Klinicznej Integracji Sensorycznej,
 • testy Południowo-Kalifornijskie,
 • obserwacja dziecka podczas spontanicznych aktywności,
 • wykorzystanie informacji z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka,
 • wywiad z rodzicami,
 • inne niezbędne metody badawcze.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć dostępne w zakładce Oferta

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry