Menu

Program nauczania

Program Nauczania Montessori dla uczniów w wieku od 6 do 9 lat - edukacja wczesnoszkolna

Celem wczesnoszkolnego programu Montessori jest przygotowanie dziecka do życia,  w tym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Program uwzględnia rozbudzenie w dziecku miłości do nauki oraz pomoc w zrozumieniu tego jak się uczyć. Przewiduje także budowanie w dziecku poczucia własnej wartości w bezpiecznym otoczeniu.

Zintegrowany program nauczania jest ogromną zaletą edukacji Montessori. Dziecko odkrywa jak nierozerwalnie natura, literatura, nauka, sztuka, historia czy matematyka związane są z życiem - jak są blisko siebie i jak z siebie wynikają. Uczeń w naturalny sposób nabywa szacunku do wszystkich żyjących stworzeń oraz rozbudza w sobie przynależności do środowiska/otoczenia.

ZARYS PROGRAMU

EDUKACJA JĘZYKOWA
 • PISANIE - doskonalenie estetyki i tempa pisania;
 • CZYTANIE - doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania, poznawanie elementów literatury, poezji;
 • GRAMATYKA - poznawania funkcji słów w zdaniu, funkcji rzeczownika, przedimka, przymiotnika, czasownika, przyimka, przysłówka, zaimka, spójnika, wykrzyknika, analiza zdania (rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga, rzeczowniki: rodzaj męski i żeński, przedimek: określony i nieokreślony);
 • nabywanie umiejętności korzystania ze słowników
MATEMATYKA
 • poznawanie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym,
 • rozszerzenie zakresu liczbowego - liczby do 1 000 000,
 • działania na ułamkach
GEOMETRIA
 • linie; części prostej, związki między prostymi;
 • figury geometryczne; kąt; trójkąt i wielokąty oraz ich części;
 • koło i jego części
NAUKA O KOSMOSIE
 • wstęp do nauki o wszechświecie, powstanie wszechświata; niebo nocą; Droga Mleczna
WYCHOWANIE RELIGIJNE
 • Boskie stworzenie świata; Katecheza Dobrego Pasterza w oparciu o program Sofii Cavalletti;
 • "Potencjał duchowy dziecka" przypowieści i historia w Biblii oraz liturgia przedstawiona zgodnie z katolickim kalendarzem świąt.
BOTANIKA
 • poznawanie świata przyrody, budowy rośliny - części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu
ZOOLOGIA
 • poznawanie pojęć tj.: gromada, bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki), kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki)
CHEMIA
 • stany skupienia;
 • zmiany fizyczne i chemiczne;
 • pierwiastki;
 • mieszanki i mieszaniny; okresowy
 • układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków )
EKSPERYMENTY NAUKOWE
 • poznawanie zjawisk i procesów występujących na Ziemi - erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów; detekcja skrobi; ruch wody w przyrodzie; przyciąganie ziemskie; zamarzanie; osmoza; rozszerzalność temperaturowa ciał stałych; napięcie powierzchniowe wody; erozja; siła słońca; przyciąganie magnetyczne; ładunek magnetyczny; sople mineralne; parowanie; działanie soli i inne
GEOGRAFIA
 • system słoneczny; cykl ziemi; strefy czasowe; atmosfera Ziemi; klimat; geneza wszechświata; ukształtowania geograficzne; hydrosfera i litosfera Ziemi;
 • globus Mapa świata i poszczególnych kontynentów; kontynenty; państwa i ich stolice; flagi;
HISTORIA
 • pojęcie czasu; linia życia; prezentacja własnej historii; dni tygodnia; rok i jego części;
 • zegar, określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; wiek ziemi i wszechświata; pojęcie czasu; przed naszą erą i naszej ery;
 • linia życia Ziemi; skamieniałości;
 • linia życia gatunku ludzkiego; podstawowe potrzeby ludzi (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia);
 • prehistoria; Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań Uczniów. Należą do nich zajęcia takie jak: gry zespołowe, tańce, ruch rozwijający W. Scherborne, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne,  malarstwo, plastyka i wiele innych.

WYCIECZKI I WYJŚCIA

Nauka poza terenem szkoły to niezbędny element edukacji, wpisany w program Montessori. Poza krótkimi wycieczkami i wyjściami w różne ciekawe miejsca, na koncerty, warsztaty, wystawy, lekcje muzealne nasza szkoła organizuje dodatkowo wyjazdy na Zieloną i Białą Szkołę, które łączą atrakcyjny pobyt poza domem i przygodę z integracją uczniów między sobą i nauczycielami.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry