Menu

Organizacja

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Elipsoida jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Podlega nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty. Uczniowie realizują obowiązek szkolny, czego uwieńczeniem są świadectwa na koniec każdego roku szkolnego.

W szkole zachowujemy terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określone przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Na etapie nauczania początkowego dzieci uczą się w klasach trzyrocznikowych. Taka organizacja procesu nauczania stwarza dzieciom szansę rozwijania różnorodnych zdolności cech charakteru czy postaw społecznych według własnego tempa. Kontakt z dziećmi młodszymi i starszymi o różnych możliwościach edukacyjnych, pozwala na czerpanie inspiracji do indywidualnego rozwoju, wzmacnia wiarę we własne siły a także uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Klasa prowadzona jest przez dwóch wychowawców oraz asystenta. Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i przygotowanie z zakresu pedagogiki Montessori.

Oprócz wychowawców, zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów: muzyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego i religii oraz  specjaliści: psycholog, logopeda i fizjoterapeuta

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry